KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Aktualności
20-10-2016
Odszedł prof. Jarosław Ślizowski

zobacz więcej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. nagle i niespodziewanie odszedł prof. Jarosław Ślizowski, profesor nadzwyczajny Katedry Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie.

 

W 1981 r. Profesor ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Stopień doktora uzyskał w 1989 r. na Wydziale Górniczym, a w 2008 r. habilitował się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były geomechanika, magazynowanie płynnych węglowodorów w złożach soli oraz składowanie odpadów niebezpiecznych. Był także pracownikiem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP.
 
Prof. Ślizowski był wybitnym specjalistą z zakresu geomechaniki kawern solnych, autorem licznych publikacji i podręczników z zakresu magazynowania gazu ziemnego, lubianym wykładowcą i przyjacielem młodzieży.
 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 kwietnia. Rozpocznie je Msza św. o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bochni.

zwiń